Adoptions skibe

Vordingborg Marineforening har flg. Adoptions skib(e):

Gunnar Seidenfaden

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skibets opgaver:
Skibets hovedopgave er at bekæmpe olieforurening i indre danske Farvande – Østersøen og Nordsøen, herunder at kunne foretage:

– Udlægning og bjergning af olieflydespærringer.
– Inddæmning af olie på havoverfladen.
– Opsamling af olie fra havoverfladen med skimmer og lignende til indbyggede tanke.
– Opbevaring og transport af opsamlet olie.
– Ilandtagning af opsamlet olie.
– Farvandsovervågning.
– Bugsering af fartøjer.

Skibet skal herudover kunne:
– Fungere som ledelsesfartøj og kommunikationscenter ved større bekæmpelsesaktioner.
– Deltage i nationale og internationale øvelser.
– Fungere som dykkerplatform
– Foretage lettere isbrydningsopgaver.

Dimensioner og hoveddata:
GUNNAR SEIDENFADEN blev bygget på Ørskov Christensen’s stålskibsværft A/S, i Frederikshavn, i 1981.

Længde: 56,00 meter
Bredde: 12.30 meter
Dybgang: 4,60 meter

Deplacement: 1660 tons
BRT: 1211 RT
Max. fart: 12 knob
Besætning: 16 mand

Hovedmaskineri: 1741 KW (2367HK)
Tværpropel: 294 KW (400HK)
Sejladsdøgn max: ca. 25 døgn

Max. dækslast: 378 tons
Kranløftekapacitet 13,0 t v. 15,6m / 20,0 t v. l0,7m
Pæletræk: 25 t
Spildoliekapacitet: 320 m3
Olieoptagerkapacitet: 100-170 m3/time

Havflydespærring: 600 meter
Brændstof: 270 m3

Ferskvand: 82 tons

Kølerum: 6 m3

Fryserum: 6 m3

Køjepladser: 34

Skibet er opkaldt efter Botaniker og Ambassadør Gunnar Seidenfaden (1908-2001).
Gunnar Seidenfaden er adopteret af Vordingborg.

Våbenskjold for Miljøskibet GUNNAR SEIDENFADEN

GS_Skjold[1]

Herudover arbejder foreningen p.t. på at adoptere endnu et skib, et skib fra den baltiske flåde, også i samarbejde med Vordingborg Kommune. Mere herom senere.