marinelogo (2)

VORDINGBORG MARINEFORENING

Vordingborg Marineforening, er en lokal afdeling under Danmarks Marineforening.

Sidste NYT: Hjemmesiden er under redigering

Formanden for Vordingborg Marineforening John Bro kan kontaktes på tlf.5363 1322

eller mail, ujuut22@gmail.com

Kasserer Ole Nielsen kan kontaktes på tlf. 2546 1008 eller mail, oen@mailme.dk

Formanden for Støtteforeningen Kathe Holberg kan kontaktes på tlf. 22949925 eller mail kh@obryan.dk

Ved lån af Marinehuset er det også Kathe som skal kontaktes